In steen geschreven

In Steen Geschreven  

Cover: Een Shiva-tempeltje als 'gastenboek', bekleed met namen van VOC-personeel
 

* Boek In steen geschreven met inhoudsopgave

* Herzien personenregister van In steen geschreven

* Gerelateerde artikelen 

* Pers en Media
 
 

Dit boek is nog verkrijgbaar bij de auteur.IN STEEN GESCHREVEN. Leven en sterven van VOC-dienaren op de Kust van Coromandel in India (Amsterdam 2002) 

In 2003 bekroond met de Linschotenpenning voor de jaren 2001 en 2002. Klik hier

Het jaar daarvoor is in het Rijksmuseum Amsterdam een tentoonstelling gehouden van de foto’s van Ferry André de la Porte. 


ISBN 90 76314 950
NUGI 641/912 

Tekst Marion Peters
Foto’s Ferry André de la Porte 

In de zeventiende en achttiende eeuw bezat de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) langs de hele kust van India een groot aantal handelsvestigingen. Nog steeds zijn daar als stille getuigen fortjes, kanonnen en gedenkstenen van terug te vinden, evenals honderden grafstenen en praalgraven. Dit boek speelt zich in hoofdzaak af op de Indiase oostkust, voorheen de Kust van Coromandel genoemd. De aanzet voor het boek vormde de vondst van een vijfde-eeuws, uit de rots gehakt hindoetempeltje, waar op de wanden meer dan honderd Nederlanders tussen 1662 en 1818 hun namen hebben uitgehakt, alsof het een gastenboek betrof. Wie deze mensen waren, wat zij hier deden, hoe hun leven eruitzag en op welke wijze dit VOC-personeel omging met ziektes en de altijd om de hoek loerende dood: daarover gaat dit boek.

Voorts biedt het een beschrijving van de begraafplaatsen met transcripties van de grafteksten en de biografische gegevens van de betrokken personen. Met zijn honderden unieke foto’s en zijn gedegen aanpak op basis van eigentijdse literatuur en archiefmateriaal vormt dit boek een belangrijke bron voor de kennis over leven en dood van de hogere VOC-dienaar.


PERSONENREGISTER. Dit is herzien!  Klik hier
(In het persoonsregister van het boek zit een vervelende fout. Het alfabet begint in dit register vanaf bladzijde 209 opnieuw.)INHOUDSOPGAVE In steen geschreven.

Inhoud

Woord vooraf 7

Inleiding 11

Leven in Coromandel
Toerisme op de Coromandelkust 22
Op zoek naar rijkdom en avontuur 37
Het dagelijks leven in Coromandel 51
Daniel Havart, zijn boek en zijn grafschriften 65

De dood in Coromandel
Ziekte en sterfte onder het personeel 86
Begrafenisriten en statusvertoon 97
Grafmodellen en praalgraven van hoge VOC-dienaren in India 109
De grafzerken in Coromandel 121

Begraafplaatsen langs de Kust van Coromandel
Bimilpatnam (Bheemunipatnam) 149
Daatzerom (Drakshawarama) 154
Golconda (Hyderabad) 155
Jaggernaikpuram (Jagganathpur) 158
Masulipatnam 159
Nagelwanze (Nagulawancha) 172
Nagapatnam 174
Palikol (Pallakollu) 195
Paleacatta (Pulicat) 198
Portonovo (Parangipettai) 224
Sadras (Sadrangipattinam) 225

Bijlagen
De bezoekers van de Orukal-mandapam 237
De afzonderlijke vestigingen uit ooggetuigenverslagen 243
Lijst van gouverneurs 270

Afkortingen 272
Literatuur 272
Personenregister 276


 
GERELATEERDE ARTIKELEN

2011  
'In steen geschreven – inscripties in India als wegwijzers naar het VOC-verleden'.
Kunsttijdschrift Vlaanderen
334, jg. 60-1.
Themanummer 'Nederlandstalige collecties in het buitenland'. 
Klik hier 

2011  
Johanna Maria van Riebeeck 1679-1759.
Digitaal Vrouwenlexikon Nederland
Klik hier 

2010  
Françoisa de Witt 1634-1672.
Digitaal Vrouwenlexikon Nederland
Klik hier 

2005  
'Het Portugese - of Buitenkerkhof in Pulicat op de oostkust van India.
Een oude VOC-  begraafplaats in ere hersteld' (i.s.m. ir. H. Schiebroek)
Bulletin
KNOB 104/6.
English Summary Click here 

2004  
'VOC-vrouwen op de Kust van Coromandel'. Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie. Themanummer 'Vrouwen, familie en maatschappij'. 
Klik hier

2002
‘Haar tijd was als een droom. Het graf van Catharina de Soute (1690-1718) in Negapatnam’. Zeeuws Tijdschrift jg. 52, 2002-3


PERS EN MEDIA IN 2002:

Pers:

NRC-Handelsblad, voorpagina Wetenschap & Onderwijs: ‘Stenen die spreken. Indiase Oostkust draagt sporen VOC-dienaren’
(Dirk van Delft, 26-1);
Volkskrant: ‘Calvijn aan de Coromandelkust’. Cicero (Michaël Zeeman, 15-3);
Het Parool: ‘Stenen getuigen. Vier eeuwen Nederlanders in India’. Reportage (Leonoor Wagenaar, 9-1-2002);
De Gelderlander: ‘Vierhonderd jaar VOC. Hollandse erfenis ten prooi aan verval’ (Peter Deurloo, 1-2);
Geassocieerde Persdiensten: ‘Compagnie in oude en nieuwe beelden’ (Françoise Ledeboer, 17-1);
Trouw: ‘Cricket spelen tussen de graven’ (Haro Hielkema, 26-1);
De Gooi- en Eemlander: 29-1-2002); Noordhollands Dagblad (Arjen van Ginkel, 21-3); NRC-Handelsblad (Remco Raben, 31-5); Vrij Nederland 23-3 (Luc Panhuysen); Spits 10-1-02.

Tijdschriften:

Rijksmuseum Kunstkrant: ‘Een gastenboek van steen’ (Sandra Smallenburg, jg. 28, 1-1);
Archipel: ‘Steengoed’ (‘Pengecek’, jg. 4, 4 2002);
Itinerario: Review (Gijs Kruijtzer, 27-1-2003).

Media:

Wereldomroep (televisie); OVT, Radio Noord-Holland, Opium.
Naar boven