m h peters


Marion Peters

Dr. Marion Hélène Peters is zelfstandig onderzoeker en woont met fotograaf Ferry André de la Porte in Amsterdam.


 

Opleiding en onderzoek

Afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in Nederlands, Kunstgeschiedenis en Literatuurwetenschap.
In maart 2008 promotie aan de Rijksuniversiteit Groningen op 'Mercator Sapiens', een thematische monografie over de zeventiende-eeuwse Amsterdamse burgemeester, cartograaf, verzamelaar en liefhebber van wetenschap Nicolaes Witsen.

Meer informatie over de promotie Klik hier.


 

Onderzoeksgebieden

De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), in het bijzonder de personeelsleden en hun leven op factorijen, hun vrijetijdsbesteding, netwerken, ziekten en dood; ontdekkingsreizigers, landverhuizers en vrouwelijke avonturiers.

Verzamel- en wetenschapsgeschiedenis; cartografie; natuuronderzoek; kolonisatiegeschiedenis; pioniers van land- en volkenkundig onderzoek.


 

Publicaties


 

Boeken:

 

In steen geschreven

steen


In steen geschreven. Leven en sterven van VOC-dienaren op de Kust van Coromandel in India (2002). Foto’s van Ferry André de la Porte. Klik hier

Dit boek begeleidde ook de fototentoonstelling van Ferry André de la Porte in het Rijksmuseum Amsterdam in 2002.

In 2003 werden het boek en de foto’s bekroond met de Linschotenpenning voor de jaren 2001 en 2002 (het VOC-herdenkingsjaar). Klik hier


De wijze koopman

Witsen


De wijze koopman.
Het wereldwijde onderzoek van Nicolaes Witsen (1641-1717), burgemeester en VOC-bewindhebber van Amsterdam (Amsterdam 2010).

Thematische monografie.
Klik hier
 

 
Artikelen:

 
2011  
'Nicolaes Witsen’s "Aeloude en hedendaegsche Scheepsbouw en Bestier". Een werk van eruditie, koopmanschap en twijfel'. (verschijnt in juni in boek tbv het Steenbergen Fonds)
PDF Steenbergen   

2011  
'In steen geschreven – inscripties in India als wegwijzers naar het VOC-verleden'. Kunsttijdschrift Vlaanderen 334, jg. 60-1. Themanummer 'Nederlandstalige collecties in het buitenland'.
Klik hier 

2011  
Johanna Maria van Riebeeck 1679-1759. Digitaal Vrouwenlexikon Nederland.
Klik hier  

2010  
Françoisa de Witt 1634-1672. Digitaal Vrouwenlexikon Nederland.
Klik hier 

2005  
'Het Portugese - of Buitenkerkhof in Pulicat op de oostkust van India. Een oude VOC-begraafplaats in ere hersteld' (i.s.m. ir. H. Schiebroek) Bulletin KNOB 104/6.
English Summary: Click here  

2004  
'VOC-vrouwen op de Kust van Coromandel'. Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie. Themanummer 'Vrouwen, familie en maatschappij'.
Klik hier 

2002
'Haar tijd was als een droom. Het graf van Catharina de Soute (1690-1718) in Negapatnam'. Zeeuws Tijdschrift jg. 52, 2002-3

1998  
'Nepotisme, patronage en boekdedicaties bij Nicolaes Witsen (1641-1717), burgemeester van Amsterdam'. Lias 25-1.
Click here for English (summary)

1994  
'From the study of Nicolaes Witsen (1641-1717). His life with books and manuscripts'. Lias 21-1.
Klik hier  

1992
'Nicolaes Witsens rariteitenverzameling', Kunstwerk 4-3 (1992), 38-42

1992  
'Psalmanaazaar, pseudo-Formosaan'. NRC-Handelsblad 15-5-1992 

1991 
'Zuidlanders op bestelling'. NRC-Handelsblad 6-8-1991 

1990  
'Van enfant sauvage tot "hopsinjeur". Levensverhaal van "Jefke van de Zoölogie" wordt onderwerp van toneelstuk'. NRC-Handelsblad 12-4-1990
 
1990  
'De keizer van Boedapest. Exclusief gezelschap met Jan Cremer naar Hongarije'. NRC- Handelsblad 14-2-1990 

1990  
'In Holland staat een Huis. Instituut poogt culturele betrekkingen VS te behartigen’ [over  het West-Indisch Huis als John Adams Institute]. NRC-Handelsblad 25-1-1990

1990  
Review: R.K. da Silva and W.G.M. Beumer, 'Illustrations and Views of Dutch Ceylon 1602-1796' (1988). Itinerario XIV-2 1990, 117-119 

1989  
'Nicolaes Witsen and Gijsbert Cuper. Two Seventeenth-century Dutch Burgomasters and their Gordian Knot'. Lias 16-1.
Klik hier  

1989  
'Naakt in de aula. Oratie Amsterdamse rechtsfilosoof doorbreekt alle tradities' [over Cees  Maris]. NRC-Handelsblad 29-9-1989 

1988  
Boekbespreking: 'Aanstichter van de chinoiserie-mode in Europa. Het reisverslag in woord en beeld van Johan Nieuhof, zeventiende-eeuwse Chinaganger'. L. Blussé en R. Falkenburg: 'Johan Nieuhofs beelden van een Chinareis 1655-1657'. Vrij Nederland 27-2-1988 

1986  
'A Japanese soirée in Pulchri anno 1886'. In: 'In the wake of the Liefde. Cultural relations  between the Netherlands and Japan, since 1600', 135-139 Naar boven